Klik op een afbeelding

Dagfragment uit De verloren Kolonie (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

Tot Hoga’s ontzetting stopte de vrouw met lopen en draaide haar hoofd in de richting van de schaduw waar Hoga zich bevond. Haar hoofd bewoog met schokken tot ze recht naar de schuilplaats van Hoga keek. De beweging ging een moment door waarna ze haar hoofd nog steeds schoksgewijs terugdraaide tot ze Hoga recht aanstaarde.
Met kloppend hart zag Hoga dat de vrouw langzaam haar arm uitstak en recht naar de schuilplaats wees. Ze wachtte het resultaat niet af en rende achteruit naar de achterkant van het gebouw waar ze geschrokken bleef liggen. Ze was ervan overtuigd dat de vrouw haar niet had kunnen zien en vroeg zich wanhopig af wat haar aanwezigheid had verraden.
Ze besefte dat ze niet kon blijven liggen en besloot langs de andere zijde van het gebouw weer naar de rij te sluipen. Gespannen keek ze om de hoek en zag de vrouw nog steeds op dezelfde plek staan, haar hoofd nog steeds met korte bewegingen de omgeving als het ware aan het scannen. Nerveus wachtte ze het resultaat af en na een vijftal seconden vervolgde de vrouw weer haar weg in de rij.
Hoga kwam gespannen overeind, goed de afstand tussen haar en de opnieuw naderende vrouw in ogenschouw nemend. Weer op exact vijf meter stopte de vrouw opnieuw. Hoga wachtte dat echter niet af en sprintte opnieuw naar de achterkant van het gebouw. Een minuut later zag ze de vrouw onverstoorbaar haar weg vervolgen en ze begreep dat ze de laatste minuten belangrijke informatie had gekregen.
   ‘Vijf meter,’ mompelde ze.    ‘Vijf meter is dus een veilige afstand, maar wat is er in hemelsnaam met hen aan de hand?’

Dagfragment uit De verborgen Waarheid (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

In de kolf lag het half gemaakte lichaam van een Tung. Alles was zwart, ook de ingewanden waar Derk recht in keek. Hij dwong zich ook de andere kolven te inspecteren en vond daar in allemaal een wezen in meer of mindere staat van gereedheid. De machines onder de kolven waren niet in werking en Derk vermoedde dat alle gedrochten net als de rest van de bemanning om het leven waren gekomen.
De energie, ik moet die bron vinden dacht Derk die absoluut geen seconde langer in de sinistere ruimte wilde blijven dan noodzakelijk was. Hij raadpleegde zijn meetinstrumenten en zag dat de energie uit een andere ruimte kwam die achter deze lag. Een minuut later had Derk een toegang in de tussenwand gemaakt en keek om zich heen. Hij gruwelde opnieuw.
Op een soort van operatietafel lag een Tung die waarschijnlijk net was    ‘geboren’ uit een kolfmachine. Op het wanstaltige lichaam waren twee slangen en een drietal kabels aangesloten. De kabels interesseerden Derk en hij volgde ze naar een machine die achter de operatietafel stond. Tot zijn verwondering zag hij een zwak lichtje dat regelmatig aan en uit knipperde. Daar kwam dus de energie vandaan.
Derk begreep direct wat de functie van de twee ruimtes was die hij had doorzocht. De Galdenen hadden hier echter niets over opgetekend en Derk begreep dat dit nooit door hen was gevonden of onderzocht.
Met belangstelling onderzocht hij de machine en verwijderde met zijn gereedschap eenvoudig de voorzijde ervan. De techniek van de Tung verschilde totaal van die van de Galdenen, maar Derk herkende wel een opnamekristal dat de Galdenen ook kenden. Het kristal liet zich gemakkelijk verwijderen en Derk borg het secuur op.

Dagfragment uit Het Onderzoekslab (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

Die moordenaar in Hawaii, die Danny scheet bijna in zijn broek voor die Kyrenia. Daarnaast als ik alles zo overzie, dan lijkt het mij dat die Luther en zijn maîtresse tot de hoogste A-categorie behoren, zei Berg en bestelde nog twee extra koppen koffie.
De A-categorie? Overdrijf je nu niet een beetje, je bent nog nooit geconfronteerd geweest met die twee en dan schaal je ze zo hoog in?
De gebruikte techniek bij die inbraak en brandstichting bij dat bedrijf Stradovski geeft voor mij de doorslag. Maar het heeft ook weer een voordeel.
Ga verder, zei Rick toen Berg een ogenblik nadacht.
Eerst een vraagje. Bij wie zijn dit soort topmensen bekend? Ik kan mij niet voorstellen dat die zomaar in ieders agenda staan.
En dat zou weer betekenen dat de opdrachtgever over een uitgebreid netwerk moet beschikken. Dat is voor ons een voor- en een nadeel tegelijk, zei Rick diep nadenkend.
Het voordeel zie ik wel. We kunnen, aannemende dat deze mensen wereldwijd werken, onze vrienden van de CIA en MI6 vragen of ze daar bekend zijn. Als ze werkelijk zo goed zijn, dan moeten ze bekend zijn. Je weet dat die diensten deze lieden niet aanpakken, maar liever in de gaten houden. Wat is dan het nadeel? vroeg Berg zijn laatste slok koffie naar binnen gietend.

Dagfragment uit De Erfzonde (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

   ‘Mevrouw Harding?’ vroeg Jessica die wist dat June na haar scheiding haar eigen naam weer had aangenomen.
   ‘Ja. Wat komt u doen?’ vroeg June met een stem waar argwaan nu duidelijk de boventoon voerde.
   ‘Mijn naam is Claire Dawson mevrouw Harding. Ik wilde even een moment met u praten.’
   ‘Waarover dan?’
   ‘Over Rose, uw dochter.’
Jessica beet op haar onderlip, iets wat ze vaak deed als de spanning haar te machtig werd. Van de reactie van de vrouw tegenover haar hing veel van af, zo niet alles.
June vertrok geen spier en had zich volledig onder controle. Ze haalde echter duidelijk extra adem, waardoor Jessica kon zien dat haar antwoord veel teweeg hadden gebracht.
   ‘Wie bent u?’
   ‘Ik ben de geliefde van Rose,’ zei Jessica die met dat antwoord hoopte te bereiken dat June haar vertrouwde.
   ‘Kom binnen,’ was het ogenblikkelijke antwoord.
Jessica stapte de huiskamer binnen. Het interieur van het huis was veel beter verzorgd dan de buitenkant. Het kwam Jessica zo voor dat June niet graag buiten kwam. Het interesseerde haar waarschijnlijk niet wat de buren ervan zouden zeggen.
   ‘Hoe is het met Rose? Heeft u een foto van haar. En misschien ook van Jack?’ klonk het hoopvol.
   ‘Het gaat voor zover ik dat kan beoordelen goed met Rose. Jack ken ik nog niet zo goed.’
   ‘Voor zover je dat kunt beoordelen? Jullie zijn geliefden, dan zou je toch wat meer moeten weten?’
   ‘Ach mevrouw Harding, wanneer ken je iemand nou echt, ik bedoel werkelijk echt?’

Dagfragment uit Chantage (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

Plotseling was de bodem vlak onder hem. Zijn dieptemeter gaf tweeënveertig meter aan en even sloeg de paniek toe. Hij wist dat de tijd die op deze diepte hem ter beschikking stond beperkt was en gejaagd keek hij om zich heen. Hij zag echter niets anders dan de oceaanbodem met het gebruikelijke kruipende leven dat hem op dat moment niets interesseerde. Net toen hij zich het verwijt maakte dat ze geen professionele duiker hadden benaderd, voelde hij de hand van Berg op zijn schouder. Hij draaide zich bruusk naar zijn vriend die met twee vingers naar zijn eigen ogen wees. De rust die daar vanuit ging maakte hem weer volledig kalm. Direct daarna wees Berg naar een plek achter Rick. Hij volgde de richting die zijn vinger wees en zag op de zeebodem een enorme platte steen, die op een heuveltje lag. In de zo ontstane opening zag Rick iets dat niet op de zeebodem hoorde.

Dagfragment uit Het Marshall Document (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

Nou ja, bij wijze van spreken. Het betreft landen waarmee men te vriend wil blijven. Geen spanningen, of andere agendas waar men hem nog niet rijp voor acht. Ze beginnen met een paar oliestaten, waaronder Qatar. Het bezoek is gepland over drie dagen. Mijn vader kent de emir daar goed. Zijn voorstel is dat ik daar naar toe ga voor een korte vakantie en een zakelijke bespreking. De emir zal waarschijnlijk nog een paar andere invloedrijke zakenlieden uitnodigen, zo zit hij in elkaar. Alles draait daar om het pronken met de invloed die je hebt.

Dagfragment uit Schaamteloos Verlangen (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

Erica baalde als een stekker.
Ze was die ochtend om negen uur wakker geworden en zoals zo vaak de laatste tijd draaide ze zich naar Inez toe om haar wakker te knuffelen, zoals ze dat noemde, maar rolde op een lege koude kant van het bed. Enkel vond ze een briefje op het kussen waarin stond dat Inez al om zeven uur was opgestaan en Erica niet wakker wilde maken.
Met de treiter in haar lijf maakte ze een karig ontbijt klaar, dat ze met lange tanden opat. Ondanks het feit dat Erica zin had in die dag om de zaken goed aan te gaan pakken had ze moeite met de start ervan die ze zich anders had voorgesteld.

Dagfragment uit De Dorfer Dynastie (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

Ik dacht dat ik mij moest verantwoorden over productiecijfers, maar dit is wel heel iets anders, geweldig, zei Furgusson.
De verantwoording van de productiecijfers komt later. Ook daar wil ik in kleine kring over vergaderen, maar dit had voorrang, zei Rick.
Hij stond op om aan te geven dat er verder niets meer besproken diende te worden. Langer hield de deur voor hem open en keek Rick met een peinzende blik aan toen hij langs haar de gang betrad.
Ik wil jullie nog even spreken, ik zie jullie boven, zei Langer en haastte zich achter Rick aan die de lift al had bereikt.
Mijnheer Dorfer, ik wil me nog even verontschuldigen voor mijn hufterig gedrag van gisteren.
Rick keek haar aan en zag voor het eerst een open blik, een barstje in het pantser van de vrouw.
Als je zo goed weet dat je hufterig doet, dan kan je met dezelfde energie aardig tegen mensen zijn, zeker tegen je ondergeschikten. Dat zou je kwaliteiten als manager zeer ten goede komen, denk je ook niet Helen?
Hij stapte in de lift. Het moment tot de deuren dicht gingen leek voor Langer een eeuwigheid terwijl ze in de ogen van haar baas staarde. Toen draaide ze zich om en liep naar het trappenhuis.

Dagfragment uit Het Concilie van Zeven (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

In zijn spiegel zag hij wat hij al gevreesd had. Meerdere koplampen werden achter hem zichtbaar, de jacht was geopend. Paul besefte dat de snelweg zijn enige kans zou zijn.
Hier in de bossen kenden zijn achtervolgers waarschijnlijk de weg en hun voertuigen waren beter geschikt voor dit terrein. Krampachtig klemde hij de handen om het stuur en deed een schietgebedje voor de snelweg, die helaas in geen velden of wegen te bekennen was.
Plotseling klonk het verschrikkelijke staccatogeluid van een machinegeweer. Paul dook in elkaar toen hij voelde dat de wagen door meerdere kogels geraakt werd. Hij gilde van angst toen een volgend salvo klonk en hij opnieuw de inslagen voelde. De Lexus luisterde niet meer naar de stuurcommando s en Paul vermoedde dat minstens een achterband was lek geschoten. Vertwijfeld gaf hij een ruk aan zijn stuur en de wagen hobbelde tussen een paar bomen door in het struikgewas dat de snelheid enorm afremde. Toch was de klap toen de Lexus tegen een boom reed aanzienlijk. Gelukkig had Paul voor de botsing het stuur los gelaten, anders zouden zijn polsen waarschijnlijk gebroken zijn. Nu vingen de airbags de grootste klap op en kon hij zich zijdelings uit de wagen laten rollen.

Dagfragment uit Zwarte Lust (iedere dag een nieuw fragment)


inkijkpagina's

Dat kan ook een nadeel zijn.
Eva s stem klonk helder en ze stapte naar voren om de aanwezige rechercheurs beter te kunnen aanschouwen.
Hoe bedoel je dat? vroeg Ron terwijl hij haar peinzend aankeek.
Wij, de organisatie zoals je het zo treffend noemt, moeten ons houden aan onze regels, dat zijn we verplicht en is natuurlijk een normale zaak.
Zij kan echter alles doen en laten wat ze wil. Ze maakt haar eigen regels en speelt als dat haar uitkomt vals. Laten we dus niet denken dat we een groot voordeel hebben als we weten wie we tegenover ons hebben, maar door gebrek aan bewijs we daar niets aan kunnen doen. We zouden het af moeten maken.
Dat zou betekenen dat ze op heterdaad betrapt zou moeten worden en dat risico gaan we niet nemen, laat daar geen twijfel over bestaan. Peter zou zich in een situatie moeten laten brengen waarin hij geheel machteloos was. Eerder voert ze haar plannen niet uit. Mocht het mis gaan, het contact verbreekt, of ze heeft iets bedacht waar we niet op voorbereid zijn dan is dat catastrofaal. Wat dat voor hem betekent, dat lijkt me duidelijk.
En als ze dan vrolijk verdwijnt en later op een andere plaats, misschien wel in een ander land verder gaat met haar misselijk makende praktijk, wat dan?
Dan zien we dus wel weer verder. We kunnen niet afwijken van alles waar we voor staan, we zouden ons dan verlagen tot haar niveau.
Gelul!
Er viel een stilte in de kamer en Ron zag aan de gezichten van de aanwezigen dat bijna iedereen het met Eva s instelling eens was. Toch was hij niet van plan om van zijn strategie af te gaan wijken.